onsdag 17 december 2014

Det finns anledning till glädje för de som känner Frälsaren Kristus

Är vi glada för vad vi äger i Gud? Vi borde vara det ropar profeten!

Gud skall ”
låta de sörjande i Sion
få huvudprydnad i stället för aska,
glädjens olja i stället för sorg,
lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.
Och de skall kallas "rättfärdighetens terebinter",
planterade av HERREN till hans förhärligande.” (Jes 61: 3)

Den människa som ångrade sig i Israel skulle strö aska över sitt huvud och klä sig säck. Vi har all anledning att göra det, om vi tänker på alla misslyckanden vi gjort i livet.

Men Gud ger oss något helt nytt, genom evangeliet ser Gud oss i ljuset av Kristi kors. Då får vi huvudprydnad istället för aska, eller skönhetens kronor, som några andra översättningar översatt orden. Det blir inte sorg, utan fest när vi ser på Jesus vår Frälsare!

glädjens olja i stället för sorg,
lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. ”

Profeten målar frälsnings glädje i skarpa färger. Lina Sandell utbrister när hon tänker evangeliet om Jesus Kristus:

Är det sant att Jesus är min broder, är det sant att arvet hör mig till? O så bort med alla tårefloder, bort med allt, som än mig ängsla vill!
Gud min broder! Under över under, större nåd väl aldrig tänkas må. Fast jag ej kan tro det alla stunder, är jag salig på hans ord ändå.
Fast jag aldrig tror det som jag ville, är dock saken alltid lika sann. Ej i tvekan jag min frid förspille, ty min Jesus aldrig ljuga kan.
Han har sagt: Min fader, eder fader. Han har sagt: Min Gud och eder Gud. O, min arma själ, är du ej glader att ock du har fått ett sådant bud?
O, det broderskapet, se det gäller mer än allt, vad här man nämna kan. Ty i bredd med Jesus det mig ställer, ger mig rätt till samma arv som han.
Samma arv däruppe i det höga, samma himmel, samme Gud och Far! Herre, Herre, öppna blott mitt öga för de skatter jag dock verkligt har.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar