torsdag 18 december 2014

Var finns väktarna på muren?

Du människobarn, säg till Israels hus: Ni säger: Våra överträdelser och synder tynger oss, och vi förgås genom dem. Hur kan vi då leva? Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Inte vill ni väl dö, ni av Israels hus?” ( Hesekiel 33: 10-11)

Hesekiel profeterar över Israels folk, det vill säga, det är Gud som talar till folket genom honom.

Han föddes omkring 622 f.Kr och växte upp i Jerusalem. Som ganska ung 25 år gammal fördes han bort till fångenskap i Babylon (2 Kung. 24: 14-16). Det var en en mindre förskingring som skedde ungefär 11 år före den stora fångenskapen 586 f. kr, då även Jerusalem förstördes. År 593 f.Kr kallades han av Gud till att profetera för Israel.

Hesekiels bok är en märklig bok med många bilder. Här beskrivs också ett nytt tempel som Guds folk skulle få som är en symbolisk bild av Kristi Kyrka.

I det 33:e kapitlet talar Gud genom profeten om vikten av att varna och manar till omvändelse. I gamla tider hade varje större stad väktare
som dygnet runt spanade från murarna, för att varna för eventuella fiender som kunde tänkas anfalla staden. När en fientlig armé kom skulle de blåsa i trumpet så att folkets försvarare kunde ta sig upp på murarna och försvara staden mot angrepp.

Guds poäng genom Hesekiel är att: vad ska man ha väktare till om de inte varnar för faror. Och vad för vits är det med väktare om folket inte låter varna sig när de väl blåser i hornet.
Men de faror som Gud ser är inte den yttre fienden utan den inre fienden: att folket lever i synd och ogudaktighet.

Väktarna på muren var Guds profeter. Hesekiel hade blåst i basun för fullt. Vad är det för känslor som väcks i en människa av en larmsignal? Det är förstås obehag. Men problemet är ju inte basunstöten, utan fienden.

Ändå är det profeterna som blir problemet för det sovande folket. Samma sak är det idag. När någon varnar för det som är fel: i världen, i kyrkan och i kristenheten, så uppfattas man som bråkmakare, istället för att lyssna till budskapet och begrunda det.

2 kommentarer:

  1. Det finns inga väktare på muren runt Sverige idag. Därför är muren nedriven och således innebär att det är fritt fram för de som vill skoningslöst skölja över vårt land. Läs gärna det profetiska budskap jag idag har vidarebefordrat på min blogg idag. Tiderna är allvarliga. De som har lekt Kyrka kommer snart att stå med skammen vid sin sida.

    SvaraRadera
  2. Nej det finns inga väktare på muren idag, de troende tycker inte att det behövs. Man halvsover på möten, ägnar sig åt kulturaktiviteter och allsång när fienden kryper över muren. Ja en del ledare har till och med öppnat stora porten för fienden, och blivit "vän" med fienden.Läste nyligen att en del kristna sommarhem börjat med yoga. Demonerna väller in i en andligt blind kristenhet. Ledare som borde ha satt stopp medverkar till att de släpps in. De som ringer i varningsklockorna blir åthutade. "Stör inte vi har det ju så lugnt och skönt! Låt oss dricka vårt kyrkkaffe ifred!" Några ensamma få kämpar ännu i striden, men de blir allt färre och allt ensammare. Bönekämpe stå upp! Ta fatt ditt svärd och din sköld, ta på dig frälsningens hjälm. Gå ut i den andliga striden. Än finns det möjlighet att stoppa det onda som nu bryter sig in.

    SvaraRadera