måndag 6 oktober 2014

Visa vänlighet

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.” (Fil.4: 4,5)

Hur vi förhåller oss till andra människor hänger ofta samman med hur vi förhåller oss till Gud, hur vi mår invärtes. Det är svårt att vara ovänlig om man är glad, såvida man inte är skadeglad.


Det handlar inte bara om att känna sig vänlig, det handlar om att visa att man är vänlig.

”Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.”

Den vänlighet det tala om här är att ha ett tålmodigt, ödmjukt

sinne som vänder andra kinden till, som står ut med förolämpningar och att bli felaktigt behandlad. Herren är nära, tillägger Paulus, som att han vill påminna att vi inte behöver hämnas, Gud ska skipa rättvisa på domedagen.

Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.” handlar också om att i handling visa kärlek, omsorg och genuint intresse för våra medmänniskor.

En undersökning visade varför kunder slutar att gå till en affär.

1% hade avlidit
3% hade flyttat
5% på grund av andra vänner
9% av konkurrensskäl t.ex. priser
13% missnöje med varorna
68% för att någon anställd visat en attityd av likgiltighet.

Gud säger till oss i Filipperbrevet 4:5:
”Låt alla människor se hur vänliga ni är.”

Jesus säger:
”Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh. 13:34 -35)

Petrus skriver:
den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever.” (1Petr. 3:1, 2)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar