fredag 17 oktober 2014

När Guds fiende blir bästa vän med Gud

Tänk en sådan tröst och ett sådant vittnesbörd om Guds nåd och kärlek Paulus omvändelse är. Fanns det någon som inte förtjänat Guds kärlek så var det Paulus Fanns det någon som hatade de kristna och Kristus mer än Paulus? Men nåden är inget man förtjänar, den är en fri gåva utan hänsyn till person.

Fylld av hat hade Paulus farit ut med sina män i jakt på dem som trodde på Kristus. Men Kristus hade bestämt något annat för honom. På Damaskusvägen fick Kristus i ett himmelskt ljussken Paulus att falla av sin häst. Ett hjärta av hat blev så småningom ett hjärta fyllt av kärlek till frälsaren Kristus. Han hade lärt sig att:

Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna” (1 Kor 15:3)

Detta budskap skulle han leva med varje dag resten av sitt liv, han skulle tro det, leva av det, predika det och till sist dö martyrdöden för det. Det finns inget större budskap, det finns inget bättre budskap.

Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster. Ty, jag är den ringaste av apostlarna. Jag är inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling.”

Gud hade förlåtit honom, men han skulle hela sitt liv bära med sig smärtan av att ha varit den han var. Detta hade gjort honom ödmjuk. Han visste, mer än de flesta, att han inte hade förtjänat Guds kärlek.

I sitt första brev till Timoteus skriver han:

Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare – och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv.” (1 Tim.1:12-16)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar