tisdag 7 oktober 2014

Vad det betyder att inte bekymra sig

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.” (Fil 4: 6)

Bekymmer, oro och stress är ett av västerlandets och vår tids största problem. 75-90% av alla besök på psykiatrins öppna mottagningar bottnar i stressrelaterade problem. Vi lever i en av världens rikaste länder, men mår ändå dåligt för att vi är så oroade och bekymrade. Någon sade att ”bekymmer är otillfredsställelse med det förflutna, missnöje med det nuvarande och brist på tillförsikt inför framtiden. Det är otacksamhet för gårdagens välsignelser, likgiltighet för nuets möjligheter och osäkerhet om morgondagens välmående. ”

Att inte bekymra sig på ett kristet sätt betyder inte att sjunga;
Que se ra, se ra”, det som sker det sker. Ingen kristen har rätt att strunta i sitt ansvar.

Att inte bekymra sig betyder att befalla tillvaron i Guds händer och be Gud att låta hans vilja ske genom oss. Det är att kasta sina bekymmer på Herren. Det är att förtrösta på att det är Gud och inte du och jag som är bär universum på sina axlar.

Någon har sagt att oro är som att gunga gungstol. Man gör någonting, men man kommer ingenstans, man bara far fram och tillbaka

Oro är egentligen att misstro Gud. Om jag oroar mig har jag egentligen sagt att problemet egentligen vilar i min hand fast Skriften säger:

kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. ” (1 Petr. 5:7)

Oro kan bara ha något positivt med sig när den leder till bön. Paulus säger:

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.” (Fil. 4:6)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar