onsdag 22 oktober 2014

Bilaterala och unilaterala förbund

Det finns bara en som man kan lita på till 100 %. En som alltid står för det han lovat. Vi behöver inte i de viktigaste angelägenheterna lita på någon människa, utan får lita på Gud själv. Han står vid sitt ord.

Men Gud använder genom aposteln Paulus en bild ur det mänskliga livet för att förklara hur han menar:

Bröder, jag vill ta ett exempel från vardagen: inte ens en människas testamente som har vunnit laga kraft kan göras ogiltigt eller få något tillägg.” (Gal. 3: 25)

Så, var det. Hade något gett ett testamente eller ingått i ett förbund så kunde man inte ändra villkoren efteråt. Så är det också till viss del idag. Om man ska sälja ett hus och någon kommer och tittar, bestämmer sig och skriver köpekontrakt, så kan köparen inte två veckor senare komma tillbaka och säga: ”Visserligen skrev vi kontrakt, men nu har vi kommit på att vi bara kan betala halva priset. Sen vill vi ha granntomten också.”

Nej, det som är skrivet är skrivet. Man kan inte göra ändringar efter att man skrivit på ett kontrakt. Säljaren kan inte heller efteråt säga. ”Jag vill ha tredubbelt så mycket betalt. Och ni får bara halva gräsmattan. Och jag tänker bo kvar, i källaren. ” Båda parter har gjort en överenskommelse, som inte går att ändra.

Guds testamente är unilateralt
En överenskommelse, att förbund eller ett testamente kan innefatta att två olika parter ska uppfylla olika krav. I ett anställningsbevis så förutsätts förstås att den som är anställd verkligen sköter sitt jobb och gör allt han ska göra. Arbetsgivaren ska å sin sida betala den lön man kommit överens om och kanske se till att arbetstagaren får arbetskläder, någonstans att byta om och lunchrast.”

Idag skall vi lära oss ett nytt ord: unilateral. När Gud ingick i förbund med Abraham, så var förbundet unilateralt; det betyder: ensidigt; det hade alltså bara en part: Gud själv. Det betyder att det inte fanns krav på både parter av förbundet. Det var Gud som stod för förbundet och det var Gud som stod bakom löftena.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar