torsdag 30 oktober 2014

Reformationen handlar bland annat om att Skriften allena är norm

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning.(2 Tess 2:7-17)

De församlingar som bildades av Jesu apostlar efter hans himmelsfärd hade fått uppdraget att ”fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.” (Jud v. 3), att påminna om det budskap som Gud överlämnat genom profeter, evangelister och apostlar, men också att sprida ut budskapet över världen så att fler människor inlemmades i skaran av de troende.

Det uppdraget skulle inte fortsätta ostört. Den kristna kyrkan hotades både av förföljelse och falsk lära som. Redan under apostolisk tid spreds olika former av gnosticism och judaism. Samma bekymmer möter Kristi kyrka idag: yttre förföljelse och inre förfall.

I 2 Tess 2 skriver aposteln till församlingen i Thessaloniki som grundades av Paulus och Silas under den andra missionsresan. När aposteln skriver sitt andra brev ungefär år 50 så har falska läror spridits ut att Herrens dag redan hade kommit. De falska lärarna hänvisade till brev som de menade skrivits av apostlar eller muntliga traditioner.

Jesus hade sagt alla Guds barn, skulle samlas hos honom när han kommer åter (2:1) . När villolärarna sade att Herrens dag redan kommit, alltså att Jesu återkomst redan skett, så var det många som blev skrämda eller tappade fattningen (2:2). Händer det just nu? Har det redan hänt?

Aposteln ger flera svar för att trösta dem. Det första är egentligen det uppenbara. De borde inte bli skrämda om någon hänvisar till något
muntligt eller skrivet som inte härstammar från apostlarna. Guds barn skall inte låta sig skrämmas av villolärarnas hot, när det de säger inte grundas på något apostlarna eller profeterna skrivit. Det finns en trygghet i den renläriga kyrkan, därför att den har en klar och tydlig läronorm. Vi vet vad Gud vill och vad han säger, därför att allt han har att säga finns mellan Bibelns två pärmar. Kommer någon och säger något utöver detta, så kan vi avvisa det.

Aposteln skriver i 1 Kor 4:6:
Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger

Därför blev Skriften allena en av huvudprinciperna i reformationen. Därför säger aposteln:

Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.” (2 Tess 1: 15)

Det muntliga från apostlarna behöver inte ställas mot det skriftliga. Det apostlarna talade som var Guds ord, skrevs ner. Det finns ingen hemlig muntlig tradition från apostlarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar