lördag 4 oktober 2014

Världen känner inte till den glädje som bara ett sant Guds barn erfar

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” (Fil. 4:4-7)
För den som inte känner Kristus, ter sig frågorna om liv och död, om mening och mål, om skuld och förlåtelse, som osäkra och ovissa. Den glädje man erfar är tillfällig och kort. Några psykologer beräknade att människor i allmänhet upplever toppar av lycka, s.k. ”peak-experiencies” endast några korta sekunder i livet.
Hinduen är aldrig riktigt säker om hon skall återfödas till en ädel människa eller till en pungråtta. Muslimen kan bara hoppas att, ifall Allah vill, så kanske hon blir benådad. När ateisten hela livet lurat sig själv med att man måste leva för stunden och inte kan finna några svar på livets yttersta frågor, kan man mycket väl drabbas av frustrationen på dödsbädden att Gud måhända visst var en verklighet och att det är lite försent att försöka få svar på alla svåra frågor eller göra något åt skulden. Bibeln ger den kristne ett fast hopp. Aposteln Johannes skriver:
Detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som
inte har Guds Son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.” (1Joh. 5:11-13)
Vår glädje i Gud är förbunden med vår förtröstan på Honom, vårt förlitande på Honom. Det är alltså inte tvärtom, att man börjar lita på Gud för att man erfar massa glädjekänslor. När vi litar på Honom, när vi håller oss till vad Han lovat i sitt heliga Ord, så blir vi glada. Visst har Guds barn goda skäl att vara glada! Vi läste ju just: Gud har skänkt oss evigt liv, det livet är i hans Son, den som har Sonen har livet, och för att vi skall veta att vi har evigt liv i Jesus Kristus som försonat oss med Gud genom korset, så har Gud låtit skiva ner alla dessa dyra löften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar