torsdag 2 oktober 2014

Hur den sanna friden och glädjen uppättats

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. (Fil. 4:4-7)

Texten talar om en Guds frid, som övergår allt förstånd och som bevarar era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För att vi skall förstå hur vi kan vara glada kan det vara bra att redan nu tala om hur den friden upprättats.

Frid är motsatsen till ofrid eller ofrid. Ofrid och rädsla har präglat människan alltsedan Adam och Eva bröt mot Guds vilja i Edens lustgård. ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom. 3:23) ”det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er.” (Jes.59: 2)

Människan är i sig själv skild från Gud och hon kan inte göra någonting själv för att förbättra situationen. Därför måste Gud själv sända sin ängel till herdarna på julnatten med budskapet:


Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.” (Luk. 2: 10, 11)

En stor glädje är att Frälsaren Jesus Kristus är född åt mänskligheten. Därför att han är den som tar vår synd och skuld på sig och sonar för synden, betalar skulden gen om att straffas på korset i vårt ställe och uppstå på tredje dagen. Människan har frid med Gud genom Jesus Kristus, därför att ” Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” (2Kor.5: 19)

Den försoningen gäller oss oavsett hur det ser ut runtomkring oss, Jesu verk på korset visar att Gud älskar oss, även fast vi tycker att omständigheterna ibland inte visar mycket av Guds närvaro.

Därför kan Paulus skriva:

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar