onsdag 1 oktober 2014

Vad glädje i Herren betyder

Gläd er alltid i Herren.” (Fil. 4:4)
Det visar varifrån glädjen kommer, vad den bottnar i. Den bottnar inte i mitt liv eller mina omständigheter. Den bottnar i Gud, vem han är.
Bibeln besvarar inte en hel massa frågor vi ställer: Varför händer detta mig? Varför får jag inget bättre jobb? Varför rasar ekonomin? Varför brann huset ner? Varför stack hon? Varför har jag ont?
Men Bibeln berättar vem Gud är. Den visar vem han är, vilka egenskaper han har, och vad han gjort för oss. Den säger att Gud är oändligt mäktigt, att han är helig och rättfärdig, att han vet allt ser allt och känner till allt om oss. Den säger att han älskar oss.


Det räcker egentligen för att du och jag skall känna oss trygga. Även om vi inte förstår varför saker och ting sker, så vet vi att det i alla fall inte beror på att Gud svikit oss. Han älskar oss även när det känns tungt, han är allsmäktig, även när jag tappar allt ur händerna.

2 kommentarer: