måndag 20 oktober 2014

Hur Guds nåd inte blir utan frukt i våra liv

Aposteln skriver: genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.” (1 Kor 15:10)


Kristen ödmjukhet är inte att förneka det goda som finns i oss och som kan komma ur våra liv. Men kristen ödmjukhet är att erkänna att allt gott som jag har, är ett verk av Gud.


genom Guds nåd är jag vad jag är.”


Paulus som var en av kristendomens största fiender blev en av kristendomens största förkunnare. Genom honom spreds evangelium till många länder och folk. Han blev ett sant föredöme i självuppoffring och vandring i Kristi efterföljd. Och han förnekar inte det:


och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla”


Men det är inget skryt. Han visste att allt gott som kom ur honom var en frukt av tron på Kristus och kärleken från honom, därför tillägger han:


jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.”


Vad du och jag gör för Guds rike, är en frukt av tron på Kristus. Känner vi att vi är tröga när det gäller iver för Guds rike, att vi inte tillräckligt anstränger oss för att älska Gud, våra medmänniskor och sprida evangelium om Frälsaren, så är det för att våra hjärtan behöver förankras ännu fastare kring det budskap Paulus predikade och som drev honom:


Kristus dog för våra synder”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar