fredag 3 oktober 2014

Hur sann tro mäter Guds godhet

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” (Fil. 4:4-7)

Vi skall inte mäta Guds godhet efter vad vi känner, eller
antal bönesvar, utan efter Hans egna löften i Ordet

Ta bara detta:

Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig?” (Hebr.13:5, 6)

En kvinna skrev: ”Ofta säger folk: ’Vad Gud är god! Vi bad om att det inte skulle regna på kyrkans picnic, och se vad härligt väder vi fått!’ Ja, Gud är god när han ger oss vackert väder. Men han var också god när han tillät min syster Betsie att svälta ihjäl framför mina ögon i det tyska koncentrationslägret.”

Gud var god när Paulus satt fängslad och när församlingen hade bekymmer i Filippi. Gud är god även när vi inte förstår hans vägar.

Därför kan vi glädja oss i Honom.

Guds barn, alla som tror på Kristus, kan vara glada för att vi har svaret på helt andra frågor. Livets viktigaste frågor har besvarats i Kristus Jesus.

Skriften säger:

Guds Son, Jesus Kristus…kom inte som ja och nej, utan ett ja har kommit genom honom. Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen.” (2 Kor. 1:19, 20)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar