söndag 14 september 2014

Sök bekräftelsen i Guds Ord, snarare än i känslor och upplevelser

Måste man inte höra Gud röst i mystiska uppenbarelser, i drömmar och syner, måste man inte gå upp till Sinai berg för att höra Guds stämma i åska och blixtar? 

Idag vill människor lyssna efter röster och signaler, genom att lyssna inåt, man vill tolka olika känslor och händelser som Guds tecken och ledning, för att man ska veta vad man ska göra.

Gud hade lovat Israels folk landet, om de var lydiga hans bud. Folket hade alltid valt den svåra vägen istället för den enkla. De hade trots allt knallat runt i öknen mellan Egypten och Israel i 40 år, trots att man kan vandra däremellan på någon vecka.

Var då Guds bud något mystiskt och avlägset? Gud svarar genom profeten Moses:

”det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. Det är inte i himlen, så att du behöver säga: "Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: "Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det.” ( 5 Mos 30: 11-14)

Guds uppenbarelse och Guds ledning, fanns där redan hos dem. Det fanns i deras hjärtan. De hade fått höra hans undervisning av präster och leviter.

Gud hade sagt om Levi söner:

de tog vara på ditt ord, och ditt förbund höll de. De skall lära Jakob dina förordningar och Israel din lag.” (5 Mos 33: 9-10)

Malaki skriver:

prästens läppar skall bevara kunskap, och undervisning skall man hämta från hans mun. Han är en budbärare från HERREN Sebaot.” (Mal 2: 7)

Därför var budet inte långt borta. Det var inte oåtkomligt i himlen, så att man måste hämta ner det, eller be något proffs att hämta ner det. De hade Guds eget Ord memorerat i sina hjärtan. I sin mun, Guds profetrulle. Ja, mycket nära, säger Guds profet Moses.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar