måndag 22 september 2014

Förstår vi hur stor gåvan, Guds barns frihet, är?

Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.” (Romarbrevet 8:12-17)

I dagens text talas om en övergång från slaveri till barnaskap, och den talar om oss, den talar om dig och mig som kristna. Vi är ju sådana som förts från ett liv som slavar till ett liv som Guds barn. Förstår vi hur stor en sådan övergång är? Förstår vi hur stor skillnaden är mellan att vara slav och att vara ett kungabarn?

Det är bara Guds nåd, kärlek och godhet vi har att tacka för en sådan övergång. När vi därför tänker på detta, så bör vi tänka på hur god vår himmelska Fader är, hur mycket han älskar oss. När vi därför begrundar vad det andliga slaveriet var och är, så är det för att vi ska påminnas om allt vi fått genom vår älskade Frälsare Jesus Kristus.

1 kommentar:


 1. Metta Sutta, from the Sutta Nipata, verses 143-52

  What should be done by one skillful in good

  So as to gain the State of Peace is this:

  Let him be able, and upright, and straight.

  Easy to speak to, gentle, and not proud,

  Contented, too, supported easily.

  With few tasks, and living very lightly,

  His faculties serene, prudent, and modest,

  Unswayed by the emotions of the clans;

  And let him never do the slightest thing

  That other wise men might hold blamable.

  (And let him think:) "In safety and in bliss

  May creatures all be of a blissful heart.

  Whatever breathing beings there may be,

  No matter whether they are frail or firm,

  With none excepted, be they long or big

  Or middle sized, or be they short or small

  Or thick, as well as those seen or unseen,


  Or whether they are dwelling far or near,

  Existing or yet seeking to exist,

  May creatures all be of a blissful heart.

  Let no one work another one's undoing

  Or even slight him at all anywhere;

  And never let them wish each other ill

  Through provocation or resentful thought."

  And just as might a mother with her life

  Protect the son that was her only child,

  So let him then for every living thing

  Maintain unbounded consciousness in being,

  And let him too with love for all the world

  Maintain unbounded consciousness in being

  Above, below, and all round in between,

  Untroubled, with no enemy or foe.

  And while he stands or walks or while he sits

  Or while he lies down, free from drowsiness,

  Let him resolve upon this mindfulness

  This is Divine

  Abiding here, they say.

  But when he has no trafficking with views,

  Is virtuous, and has perfected seeing,

  And purges greed for sensual desires.

  He surely comes no more to any womb.

  SvaraRadera