lördag 27 september 2014

Hur man vet att man är ett Guds barn

Nu kanske någon tänker: är det verkligen så att vi adopteras till Guds barn? Blir vi inte födda till Guds barn genom dopet och evangeliet?

Ja, Bibeln talar om att födas på nytt, att födas av Gud och att födas ovanifrån. Båda sakerna är sanna. De betonar olika aspekter av barnaskapet. När vi talar om att födas in i Guds familj genom den nya födelsen, så betonar vi att en nyomvänd är en bebis i Guds rike, som behöver få näring genom evangelium i Ord och sakrament. Är vi Guds barn är vi födda och adopterade in i Guds stora familj.

Men hur vet man då att man är ett Guds barn? Man kanske bara
inbillar sig att man är ett Guds barn. Låt oss för det första svara att man mycket väl kan inbilla sig att man hör Gud till fast man inte gör det. Världen är fylld av människor som tror att de hör Gud till fast de inte gör det. Muslimer som slaktar kristna i Irak och Syrien tror att de tjänar Gud fast de i själva verket tjänar satan. Många som kallar sig kristna är det inte.

Hur kan man då veta? Svaret på detta ger aposteln i Romarbrevet 8:

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.” (Rom 8: 16)

Den helige Ande talar genom den heliga Skrift. Han vittnar tillsammans med vår ande, att vi är Guds barn. Den som alltså har en ny natur, deras ande vittnar med Andens ord i den heliga Skrift. Av detta ser vi vilka som inte kan sägas ha andens inre vittnesbörd. Det är människor som inte ger Andens Ord i Skrift rätt. Om man förnekar Guds vittnesbörd i Bibeln, så är det ett tecken på att man inte har barnaskapets ande.

Vad är det då vårt barnaskaps ande ska vittna med Guds ande om? Guds barns ande ger naturligtvis sitt bifall till allt Guds Ord, men det som anden särskilt vittnar med vår ande om är evangeliet.

När Guds Ande i den heliga Skrift säger att Kristus: ”var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jes 53:5)

Då svarar barnaskapets ande i oss:

Kristus var var genomborrad för mina överträdelsers skull, slagen för min missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att jag skulle få frid, och genom hans sår är jag helad.”

Vår ande säger ja och amen till vad Gud säger genom aposteln i
Efesierbevet 1: 7 ”I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd.”

Ger detta genklang hos oss, då är vi Guds sanna barn, och då ger vi genklang, vittnesbörd åt allt annat som Anden säger till oss i den heliga Skrift. Är du och jag glada över att Jesus har gjutit sitt blod på korset för oss?Ja, då är det vår andes vittnesbörd med Guds Ande.

8 kommentarer:

 1. Flere hundretusner står tilsluttet døde kirker og menigheter, ja de kaller seg kristne, men så har de IKKE et personlig forhold til FRELSEN:
  Heb 4.

  http://bmonline.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=112

  BmOnline

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur menar du Bjorgulf, och vad har det med bloggen att göra?

   Radera
  2. Hei Stefan!
   Det har med å opplyse om Evangeliet å gjøre. Det er å uppskatta din blogg, jag er inte usamd med dej om at Ordet enligt fins kvar i Bibelen- som Gud har skrivit. Men organisert kristendom fører tid død. Matteus 15, 9.

   Jag tenkte at du blev nøgd av å få Guds Ord opp og framåt Stefan, ja til tacksigelse och bøn. Sanningen står skrivit i Bibelen, och jag ønskar å bidra så i din blogg. :)

   I Herren Jesus Kristus.

   Mvh

   Bjørgulf Mortensen

   Radera
  3. Bjørgulf Mortensen. Bibeln förbjuder inte att ha fria församlingar och Bibeln förbjuder inte att ha organiserade församlingar. I den synagoga Jesus gick till hade man fasta gudstjänsttider, man hade ansvariga för gudstjänsten (synagogtjänare) och ledare (synagogföreståndare). Man hade fasta läsningar för varje sabbat och fasta böner (växelläsningar):
   https://archive.org/details/serviceofsynagog00ferg

   Radera
  4. Bibelen forbjuder inte å ha forsamlinger Stefan, men frågan er jo om det er Guds Ord som predikes? Jusst det?

   Er det Herren Jesus Kristus sanne Ord som utdypades i organisasjonene? Nei, inte alls. Fordi da Jesus Kristus var på jorden, så sa Han til Fariseerne og de skriftlærde hvem HAN var. Och da stoggade dialogen. De kunne inte taimot honom, de fornektet honom. De sa bl.a til Jesus, Nå vet vi at du har en djevel i deg- som hevder at du er Guds Sønn. Ser du hva jag mener Stefan? Jag er inte usamd med dej, men jag vil bara beretta om at Ordet som blev til kjød og dvelte blandt oss alla ikke fikk komme inn dit Han ville, i menniskors hjarte, hvor faktist din kyrkja er. Och de fria fôrsamlingar burde ha det i Herrens Ord, och inte i menniskors tradisjons tro. Det er hva jag vil gøra er uppmerksom på Matteus 15, 9- som jusst beretter om at tradisjoner og organisering fører til død. Det var oxå hva Jesus Kristus talte imot.

   Forkynnelsen av Evangeliet skal være Guds Ord. Det er ikke Guds Ord som predikeres, fordi de har laget seg menneskeord, jfr Hebreerne 13,8.
   Till eks, Gud er 3 personer- er hva mange kyrkor seier till menigheten sin. Bibelen sier tvert om at Herren Jesus Krisus og Faderen er èn. Joh. 10:30.

   Det er Ordet som skal predikes, ikke dogmer og løgner.
   Just någre exempler på hva organisering fører fram emot.
   Her finnes flust med eksempler på min hemsida:
   http://bmonline.no/forum/viewforum.php?f=1&sid=b59ad56bf86cb7912e19bbfdf4659a27

   Bjørgulf.

   Radera
  5. De som förnekar treenigheten befinner sig utanför Kristi Kyrka.

   Radera
 2. Stefan!

  Det finns fler saker som bekräftar och styrker om någon är Guds barn.

  De som drivs av Anden, de är Guds barn och det är här problemet kommer, för många kristna drivs av sitt eget förstånd, dvs de planerar, beräknar och tänker ut vad de skall göra och vilken väg de skall gå. Detta helt utan att Guds Ande är med, de vet oftast inte ens hur Anden leder och talar, där av ofta många problem i livet och vandringen.

  Björn

  SvaraRadera