söndag 21 september 2014

Ett rent evangelium alternativet till ekumenik och kompromiss i läran

Jag hatar era fester, jag föraktar dem, jag tål inte era högtider. Ty om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem, era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se. Tag bort ifrån mig dina sångers buller! Ditt strängaspel vill jag inte höra. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström.” (Amos 5: 21-24)

Det är bara Guds rena ord i lag och evangelium som upprättar. Därför skall vi låta Kristi bo hos oss med all sin rikedom.

Gud hör bön, och Gud är värd alla våra lovsånger och all vår tillbedjan, i liturgi, i gudstjänst, musik och psalmer, men vår tillbedjan är inte vårt sätt att dra ner Gud, och blidka honom. Gud är försonad genom Jesus Kristus vår Frälsare på korset. Bönen är inte ett verktyg, ett nådemedel, utan den omvända själens gensvar på evangeliets glada budskap om frälsning och förlåtelse.

När vi vänder oss till Jesus Kristus, till det rena evangeliet, den Guds ords lära som vi har fått i den heliga Skrift, det är då den sanna kärleken till Gud och medmänniskan föds. Då vill vi tillbedja Gud med våra sånger och böner, med vår gudstjänst och vår liturgi. Då kan vi ta emot psalmistens ord:

Höj glädjerop till Gud, vår starkhet, höj jubel till Jakobs Gud! Stäm upp lovsång och låt pukor ljuda, ljuvliga harpor tillsammans med psaltare.” (Sal 81: 2-3)

Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.” (Kol 3: 15-17)

Vad är det viktiga med vår kyrka och församling?

Det viktigt är att i ånger förtrösta vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Det kan vi när vi får behålla Guds rena ord och sakrament bland oss i en enig kyrkogemenskap. Det kan vi när vi inte kompromissar med Guds ord, utan förkunnar det rent och klart och utan förfalskning. Låt oss inte låta oss bedras av fromma ord och vackert tal, om saker som inte har med Guds Ord rena att göra, utan påminna varandra om vår Frälsares nåd och det budskap som en gång för alla anförtrotts åt de heliga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar