måndag 29 september 2014

Barnaskapet hos Gud innebär en livsgemenskap med Frälsaren och Hans Kyrka, i med- och motgång

Att vara barn är inte bara att vara arvtagare till Faderns alla välsignelser. Det är också att ha sin identitet med det nya familjenamnet. Det är att ingå i livsgemenskap med Kristus som vandrade lidandets och lydnadens väg. Denna andra del av myntet är det särskilt viktigt att påminna om i dessa dagar.

Guds apostel Paulus säger:

Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.” (Rom 8: 16-17)

Hör vi till familjen, så hör vi också ihop med Jesus som fick vittna för evangeliet under hån, spott, ja, piskslag, kors och död. Vi hör ihop med Kyrkans alla martyrer. Ja, ordet martyr betyder faktiskt vittne. Alla dem som förföljdes under Nero, spärrades in och kastades för lejon och brändes på bål. Alla de kristna som under kommunismen torterades, dödades och spärrades in på mentalsjukhus. Alla dem idag som får vittna om Jesus med sina liv i Syrien och Irak.

Jesus sade till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.” (Matt 16:24)

Men det bör inte oroa oss. ”lika visst som vi lider med honom..[blir vi] också... förhärligade med honom.” (Rom 8: 16-17)

Aposteln Petrus skriver:

Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.” (1 Pet 4: 12-14)

Hur ska vi orka, hur ska vi våga? Ja, det gör vi för att vi har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, vi har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.” (Rom 8: 26-28)

Men framförallt får vi kraften ifrån det faktum att vi vet att Gud älskat oss och utgivit sin Son till våra synders förlåtelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar