fredag 12 september 2014

Kan man kräva underverk av Gud?

Jesus hade sagt till Thomas:

Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser." (Joh 20: 29)

Det är alltså en större kristendom. Att tro utan att se. Petrus skriver:

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje” (1 Pet 1: 6-8)

När Israels folk kräver underverk av Gud genom hans tjänare Moses, att Gud skulle ge de vatten ur klippan, så säger Moses till folket:

”Varför sätter ni HERREN på prov?" (2 Mos 17: 2)

Och [Moses] gav platsen namnet Massa och Meriba, eftersom Israels barn hade klagat och satt HERREN på prov och sagt: "Är HERREN ibland oss eller inte?" (2 Mos 17: 7)

Att sätta på prov är samma ord på grekiska som fresta. När Satan försöker övertala Jesus att kasta sig utför tempelmuren för att änglarna skulle ta emot honom, ett underverk som borde bevisa för alla att Jesus är Guds Son, då svarar Jesus genom att citera Moseböckernas beskrivning av händelsen vid Massa. Gud säger genom Moses:

Ni skall inte fresta HERREN, er Gud, så som ni frestade honom i Massa.” ( 5 Mos 6: 16)

Att kräva under kan vara att pröva eller fresta Gud, precis som folket gjorde vid Massa eller Meriba och som Satan gjorde med Jesus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar