tisdag 23 september 2014

Hur den moderna slaven blir verkligt fri

Även fast den moderna människan anser sig fri, så är ingen det av naturen. Om vi vore födda fullkomligt fria, så skulle vi välja det goda framför det onda, i varje läge, kärleken framför hatet, sanningen framför lögnen och ljuset framför mörkret. Men uppenbarligen gör människan det inte. Därför finns det krig, svält och fattigdom, Alla dessa problem är människans egna projekt inte Guds. Det finns avundsjuka, vrede, oren begärelse och falskhet på insidan människan, ondska som
håller henne fången och gör att hon aldrig lever i Guds nya frihet, friheten att älska, lyda och tjäna Gud och medmänniskan.

Slaven hade inte mycket till val. Ändå talar den moderna människan mycket om människans fria val. Men slaven kunde inte själv välja att bli fri. Han måste köpas fri. Bibeln säger att Gud köpt oss fria genom sin egen Sons lösepenning, hans dyra blod på korset,

Skriiften säger:

Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.” ( 1 Pet 1: 18-19)

I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder” (Ef 1: 7)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar