torsdag 24 oktober 2013

Yttre fasader


 När Amos börjar profetera mot omoral, orättvisa och avgudadyrkan i det välmående och djupt religiösa Israel, så blir han alltså ett problem. 

Amasja, prästen i Betel, sände bud till Jerobeam, Israels kung, och lät säga: "Amos har anstiftat en sammansvärjning mot dig mitt i Israel. Landet härdar inte ut med allt hans ordande.  Ty så har Amos sagt: Jerobeam skall dö genom svärd och Israel skall föras bort i fångenskap från sitt land."  Och Amasja sade till Amos: "Du siare, gå din väg och fly till Juda land. Tjäna där ditt levebröd och profetera där! Men i Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel." (Amos 7: 10-13)


Känns det igen: ”Om ni nu vill hålla er till Guds Ord, så kanske ni borde lämna oss, och söka er till ett annat sammanhang”?


Amos profeterade dom för Nordriket. Gud visade honom en korg med mogna äpplen. Gud förklarar att bilden visade att slutet hade kommit för Nordriket. Domen skulle falla över dem.


Hör detta, ni som står efter den fattiges liv och vill göra slut på de olyckliga i landet, ni som säger: "När är nymånadsdagen förbi så att vi får sälja säd, och sabbaten så att vi får öppna vårt sädesförråd? Då skall vi göra efa-måttet mindre och höja priset och förfalska vågen så att den visar orätt vikt. Då skall vi köpa de utblottade för pengar och den fattige för ett par skor. Och spillsäden skall vi då sälja som säd."  (Amos 8: 4-6)


Det är klart att försäljarna inte sade detta högt. Kanske viskade man emellan sig, kanske sade man det i sina hjärtan.

Efa-måttet på 36 liter används när man mätte upp vete som man malde till mjöl. Det måttet ville försäljarna minska ner, utan att kunden visste om det, för att tjäna mer pengar på mindre vete. På vågen vägde man siklar, själva mynten. Också dessa ville man mixtra med, trots att Guds profet Moses sagt:


Rätt våg, rätta vikter, rätt efa, rätt hin-mått skall ni ha. Jag är HERREN, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land.” (3 Mos 19: 36)


Full och rätt vikt skall du ha. Fullt och rätt efamått skall du också ha, för att du må leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig.” (5 Mos 25: 15)


Och Ordspråksboken understryker:


HERREN avskyr falsk våg, full vikt behagar honom.” (Ords 11: 1)


Nej, utåt sätt var dessa handelsmän inte tjuvar och rövare, de gick inte in i hus och stal eller rånade folk på öppen gata, de var respekterade samhällsmedborgare, ändå lurade de av fattiga människor vad de ägde.


I Israel kunde fattiga människor ta lån om de inte kunde betala, många blev tvungna att sätta sig själva i pant, så att de till sist fick sälja sig till kreditgivaren som slavar. I Amos profetia är det med kall beräkning de giriga tänkte:


Då skall vi köpa de utblottade för pengar och den fattige för ett par skor.”


 Girigheten har inga gränser. Men det allvarligaste av allt är hyckleriet.


Notera att de säger:

När är nymånadsdagen förbi så att vi får sälja säd,och sabbaten så att vi får öppna vårt sädesförråd?”


I det gamla förbundet fick man inte bedriva handel under de religiösa högtiderna t.ex. nymånadsdagen och sabbaten.
Dessa människor höll alltså strikt på sabbaten och högtiderna. De såg ganska bra ut i folkets ögon, de gick till templet och iakttog alla bönetimmar. Man fastade och bad, men i hjärtat såg man fram emot när man kunde öka sina egna tillgångar genom bedrägeri.

Det är detta vad man kallar hyckleri. Att hålla en yttre vacker fasad fast man invärtes bröt mot det sjunde, nionde och tionde budet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar