lördag 19 oktober 2013

Släpp din börda vid Jesu kors!Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.” (Matt 11: 28)

Jesus kan säga så för att han är den som kom ner hit till vår jord, föddes av jungfrun Maria, levde ett rent liv, dog en oskyldig död och uppstod på den tredje dagen, för att genom sitt liv, lidande död och uppståndelse ta bort alla våra synder och all vår skuld.

Profeten Mika hade förutsett detta när han sade:

Vem är en Gud som du, som förlåter missgärning och inte tillräknar överträdelse för kvarlevan av sin arvedel. Han håller inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd. Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar. Du skall kasta alla deras synder i havets djup.” (Mika 7: 18-19)

Jesaja skrev:

Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra
missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom” (Jes. 53: 5-6)

Kristus Jesus, han som skulle bära alla våra synder på korset och straffas för dem säger till oss, dig och mig:

Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.” (Matt 11: 28)

Du och jag behöver inte bära omkring på vår skuld inför Gud en minut till! Vi får släppa den här och nu vid hans kors.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar