måndag 28 oktober 2013

Öga för öga, eller?

Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.” (Matteus 5: 38-42)

När vi umgås med folk så lever de flesta av oss efter likhetsprincipen. Vi är snälla mot dem som är snälla mot oss. Om någon ger oss ett leende, så ger vi ett leende tillbaka, blir vi bjuden på kaffe så kanske vi bjuder igen, som man säger. Ibland går vi ett steg längre så att vi förutser hur andra vill förhålla sig mot oss. Också många Svenssons lever efter en form av gyllene regel. ”allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem.” (Matt 7: 12)

Till och med den ateistiska organisationen Human-etiska föreningen verkar ställa upp på den principen och har formulerat den i sin programförklaring:

"Uppträd mot andra på det sätt som du själv vill bli bemött"

Det är nämligen en moral, som är nedlagd av Gud i våra samveten.

 Nästan lika naturligt kan det upplevas när man tillämpar principen omvänt; är likhetsprincipen blir att inte bara positivt med positivt, utan också negativt med negativt med negativt.

Om någon beter sig illa mot oss, så kanske vi svarar med sura miner, blir någon arg på oss, så blir vi arga tillbaka.  Att den som är dum får tillbaka, är något som de flesta accepterar. Man talar om att det man sår får man skörda, ”what goes around comes around”. Man tänker att det handlar om att upprätthålla rättvisa.


Hela den här idéen finns i rättsväsendet och kallas för talionprincipen på latin ”jus talionis”. I skrift möter vi det första gången i den babyloniske kungen Hammurabis lagar från omkr. 2250 f.Kr. Där kan läsa:


Om någon förstör en annans öga, då skall man förstöra

hans öga; om någon sönderslår en annans lem, då skall man på honom sönderslå hans lem; om någon utslår en annans tänder, då skall man på honom utslå hans tänder.

Samma tanke finns i den lag som Gud ger till Moses för att upprätthålla ordningen i det israeliska samhället. Vi läser i 3 Mos 24: 19-20:

Om någon tillfogar sin nästa kroppsskada, skall man göra mot honom som han själv har gjort: bruten lem för bruten lem, öga för öga, tand för tand. Samma skada som han har vållat en annan, skall han själv tillfogas.” (3 Mos 24, 19-20)


Det var en princip som fungerade ganska bra. Problem uppstår när människor använder principen inte i samhället, utan rent personligt. T.ex. när man själv hämnas, istället för att överlåta rättskipningen till överheten. Det märks t.ex. i länder där man talar om vendettor och blodshämnd. Det blir inget slut på olika hämndaktioner och olika släkter nästan utplånar varandra.


Om vi nu inte går till överdrift så är det precis så vi gör. Vi tänker ont om de som tänker ont om oss. Vi svarar hårda med hårda ord.


Men Jesus säger:

”Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar