onsdag 9 september 2015

Ditt viktigaste namn

"'Den som tror på mig skall leva om han än dör' (Joh 11:25).

En människa är född av kött och blod. En kristen är döpt och genom Kristi blod i dopet renad från all synd. Därför kallas han Kristen. Om någon nu frågar dig hur du kan kallas

kristen då du ju heter Hans eller Peter eller Paul, så svara: 'Av min far och mor har jag fått namnet Hans, Peter eller Paul, men av Kristus har jag fått namnet Kristen. Och när den stunden kommer att jag skall skiljas från allt, så dör Hans, Peter eller Paul och blir begravna, men Kristen dör inte och blir inte begraven, utan han lever kvar. Därför betyder det inte mycket om jag dör som Peter eller Paul. Om jag är en Kristen, så skall Peter och Paul stiga fram igen ur graven som min Herre Kristus själv sagt, han vars namn jag bär.'"

(M. Luther. Ur "Andlig skattkammare")

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar