torsdag 24 september 2015

Lag och evangelium

"Lagen uppenbarar sjukdomen, evangelium ger läkemedlet.

Lagen lär oss, vad vi skall göra, evangelium däremot vad Gud vill ge.

Evangelium är såsom en frisk, ljuvlig och svalkande vindfläkt under sommarens starka hetta, det är en tröst i samvetsångest, inte om vintern då det är tillräckligt kallt (dvs i fridens tid, då människorna är säkra och tänker att de kan göra sig själva rättfärdiga och saliga utanför Gud med sina gärningar), utan i sommarens starkaste hetta (dvs när människorna riktigt får känna samvetets ångest och förskräckelse samt Guds vrede över synd och uselhet).

Liksom hettan kommer av solen, så skall också samvetets ångest framkallas genom lagens predikan, så att man betänker och besinnar, att man har överträtt och brutit inte människors utan Guds bud. På samma sätt kommer också

den himmelska vindfläkten, som på nytt skall upprätta, styrka och trösta samvetet, inte på grund av någon mänsklig förtjänst utan genom evangeliets predikan.

När vi på detta sätt har blivit tröstade och fått krafter igen, skall vi inte vara sysslolösa, ligga och snarka, utan när vårt samvete har fått frid och blivit tröstat genom Guds Ande, skall vi också bevisa vår tro med goda gärningar, såsom Gud har befallt i de tio budorden.

Lagen är ett ljus, som lyser och uppenbarar, inte Guds nåd eller den rättfärdighet genom vilken man får evigt liv och salighet, utan synden, vår uselhet, döden, Guds vrede och domen.

Evangelium är ett helt annat ljus, ett ljus som lyser upp, gör levande, tröstar och upprättar förskräckta hjärtan. Ty evangelium visar, hur Gud är en ovärdig och fördömd syndare nådig för Kristi skull, när denne tror, att han blivit återlöst genom Kristi död, och att Kristi seger har skänkt honom välsignelse, nåd, syndernas förlåtelse, rättfärdighet och evigt liv."

(M. Luther. Ur "Trösteord i livets strid" s 28-29).

4 kommentarer:

 1. Logiken i detta är som granen under julhelgen; - bemängd med tingeltangel.
  Profeten Jeremia förklarar, åtminstone i min översättning, i kap 31 verser 31 till 34, saken lika klart som att granen är grön.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är omöjligt att begripa vad du menar Matsini, du får nog förklara enklare.

   Radera
 2. Läs din Jeremia så förstår du.
  Är det fortfarande lika "omöjligt" att begripa för dig då broder så förstod JAG ingenting av ditt citerade av broder Martin skrivna. Då får jag läsa det igen och söka rätta mig.
  Sen, om du med "enklare" menar 'tydligare' så ska jag sen se vad jag kan prestera. Men inte nu. Du först: Jeremia!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jer 31: 31-34 Se, dagar skall komma, säger HERREN,
   då jag skall sluta ett nytt förbund
   med Israels hus och med Juda hus, 32 inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder
   den dag då jag tog dem vid handen
   och förde dem ut ur Egyptens land -
   det förbund med mig som de bröt
   fastän jag var deras rätte herre -
   säger HERREN. 33 Nej, detta är det förbund
   som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus,
   säger HERREN:
   Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan.
   Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. 34 Då skall de inte mer behöva undervisa varandra,
   ingen sin broder och säga: "Lär känna HERREN!"
   Ty alla skall känna mig
   från den minste bland dem till den störste,
   säger HERREN.
   Ty jag skall förlåta deras missgärningar
   och deras synder skall jag inte mer komma ihåg.

   Vad är problemet?

   Radera