torsdag 17 september 2015

De första och de sista


"'Så skall de sista bli de första och de första bli de sista.' (Matt 20:16).

Sammanfattningen av detta evangelium är denna: Ingen människa är så hög eller kan nå så högt att hon inte behöver frukta att hon kan bli den allra ringaste. Och tvärtom: Ingen har sjunkit eller kan

sjunka så djupt att hon inte vågar hoppas att bli upprättad. Här är ju all vår förtjänst utesluten. Endast Guds godhet gäller. När han säger att de första skall bli de sista så tar han all berömmelse ifrån dig och förbjuder dig att förhäva dig över någon människa, om det så gällde den allra djupast fallna. Och detta gäller även om du vore en Abraham, en David, en Petrus eller en Paulus. Men när han däremot säger att de sista skall bli de första, så frigör han dig så att du inte får misströsta även om du i syndfullhet vore som Pilatus eller Herodes, som Sodom eller Gomorra."

(M. Luther. Ur "Andlig skattkammare").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar