lördag 26 september 2015

Nyttan av Herrens Heliga Nattvard

"Den rätta grunden för detta sakrament, är Kristi ord och instiftelse, vilken själv har befallt och inrättat det. Materien är bröd och vin, som meddelar oss Kristi sanna kropp och blod. Ändamålet, vartill sakramentet är instiftat, är den nyttan och frukten, att vår tro stärks och vi inte betvivlar, att Kristi kropp är utgiven för oss och Hans blod är utgjutet för oss, och att våra synder är förlåtna genom Kristi död. Eftersom en så stor skatt erbjuds oss i ord, kan man inte tillägna sid den eller ta emot den utan med hjärtat, ty med handen kan man inte ta en sådan gåva och evig skatt. Denna välgärning och nåd har vi nu undfått, att Kristus är vår frälsare och inte en sträng domare, Han är vår förlossare och befriare, inte en anklagare eller fångvaktare, som sätter oss i fängelse. Ty i Adam är vi alla syndare, fördömda och skyldiga till evig död, men nu är vi alla genom Kristi blod återlösta, rättfärdiggjorda och helgade. Sådant fattar man endast med tron."

(M. Luther. Ur "Trösteord i livets strid").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar