lördag 19 september 2015

Gud är den gode Herden

Jesus sade: "'Jag är den gode herden.' (Joh 10:14).

Detta är ett tröstligt evangelium, som tydligt och ljuvligt avbildar för oss Herren Kristus och lär, vem han är till sin person, vad för ett verk han utför och hur han är sinnad emot människorna.

Frågar du nu, om Kristus är from, så kan jag utan tvekan svara ja och framställa honom också som min rätta fromhet och i frimodigt trots åberopa mig därpå. Ty därför är jag döpt, och här i evangelium har jag inseglet och fribrevet, som säger, att jag är bland hans omhuldade får och att han är den gode fromme herden, som söker

sina förlorade får och som handlar med mig utan att göra krav, som lagen gör, som intet fodrar av mig, som varken pådriver, hotar eller förskräcker mig utan bevisar mig idel ljuvlig nåd och böjer sig ned under mig och tar mig på sina axlar, så att jag blott vilar på hans skuldror och låter mig bäras av honom. Varför skulle jag då frukta för Moses eller ens frukta för djävulens skräck och dunder? Nej, jag behöver inte frukta, efter som jag ligger i den mannens sköte, som ger mig sin fromhet och allt vad han har, att det skall tillhöra mig, och som bär och håller mig, att jag inte går förlorad, eftersom jag sålunda förblir hans får och inte förnekar herden eller uppsåtligen avfaller från honom."

(M. Luther ur "Nu fröjde sig var kristen").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar