lördag 5 september 2015

Dop och helgelse

"'Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.' (Rom 6:4).

Tyvärr ser det ut som om många människor ville förbli i sitt gamla liv. De vill leva efter köttets lustar. Men då gör de det heliga dopet till en täckmantel för sina synder. Det är som om

de menade att de är kallade till nådens rike för att få göra vad de vill, men i alla fall ha en garanti att Gud skall vara nådig. De ursäktar sig och tänker: vi är svaga människor, men Gud skall väl ändå ha överseende med oss och förlåta oss.

Nej, käre vän! Jag har aldrig sagt att dopet skulle ge dig frihet att synda. Tvärtom, det är för Kristi blods skull som du får dina synder förlåtna och kan få nåden att överge synden och leva ett nytt liv. Att vara döpt och förbli kvar i synden går inte ihop. Om du inte håller ditt dop i ära och helgd så hjälper det inte att du är döpt. Du kallas nog kristen, men Kristus själv har
du inte kvar. Av kristendomen har du bara namnet och skenet kvar. Du bedrar dig själv."


(M. Luther. Ur "Andlig skattkammare").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar