lördag 12 september 2015

De goda gärningarnas höga värde

"'Hon har gjort en god gärning mot mig.' (Matt 26:10).

Vi predikar att Kristus, Guds Son, men ingen annan, har kunnat försona världen med Gud och utplåna synder. Det är en så väldig och härlig gärning att ingen annan kunnat göra den. Den är ett verk av den ende sanne Guden och hans stora nåd. I jämförelse med det är våra gärningar ingenting värda.

Men vem påstår med det att goda gärningar är utan värde? Tvärtom vill jag inte för hela världens skatter ge bort en enda av mina predikningar, inte någon av mina skrifter, inte ett

enda Fader Vår jag bett, inte någon annan gärning som jag gjort eller kommer att göra, hur liten den än må vara. Jag anser dem vara mer värda än mitt lekamliga liv, som ju ändå är mig kärare än hela världen. Varje verkligt god gärning som jag gjort, har Gud gjort genom mig. Är den alltså en gärning som Gud gjort, vad kan då hela världen väga mot den? Och fastän jag nu inte kan bli frälst för någon av mina goda
gärningar - det blir jag bara genom Kristi blod, av nåd, oberoende av alla gärningar - så har gärningarna ändå gjorts till Guds ära och till min nästas tjänst. Det kan inte betalas med all världens guld."


(M. Luther. Ur "Andlig skattkammare").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar