måndag 7 september 2015

Det dyrbara arvet

"'Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv.' (Matt 19:29).

Är Gud nådig? På det har vi ju påtagliga bevis i dopet, i nattvarden och i evangelium. Är nu Gud en nådig Gud så får

vi inte tvivla på hans nåd hur det än kan gå. Och vad betyder det om vi blir berövade far, mor, bröder, fosterland och ära, liv och blod och allt, allt som nämnas kan på jorden, om vi bara får ha den nåden att Gud är vår Fader, hans Son vår broder, hans himmel vårt arv och alla änglar och helgon våra bröder och systrar! Om vi här skulle förlora allt, så förlorar vi ändå knappast någonting. Men där hemma vinner vi i stället, inte ett konungarike eller en jord, utan Gud själv och det eviga livet."

(M. Luther. Ur "Andlig skattkammare").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar