måndag 8 juni 2015

Under Guds beskydd

HERREN välsigne dig och bevare dig. 4 Mos.6:24

"Nu sluter sig mitt öga,
Gud Fadern i det höga,
ta mig i beskydd!
Från synd, från sorg, från fara,
Din ängel mig bevara,
som leder min fot idag
."

Det är nog inte så få barn som genom åren har lärt sig denna godnattsång och använt den som sin första bön. Detta är en god bön. Den påminner både barn och föräldrar om att Gud vill bevara dem. De står under hans beskydd. Ordet "bevare" blir också använt i den aronitiska välsignelsen. Ibland översätts det hebreiska ordet med "vaktar" eller "att vaka över". När Gud bevarar oss, är det precis det han gör; Han vaktar oss och vakar över oss. Gud vakar över oss till och med när vi sover. I psalm 121 står det "inte slumrar han som bevarar dig." Vår käre Gud tar hand om oss och dessutom sänder han också änglarna för att beskydda oss. På ett annat ställe står det: "Han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig från all fara."

Bättre säkerhet finns inte. Den allsmäktige Guden och hans mäktige änglar vakar över oss dag och natt. Ofta beskyddar de oss från en speciell fara, det kan t.ex. vara att vi hamnar i en farlig trafiksituation och att vi verkligen är nära döden. Änglarna håller sin hand över oss antingen vi är hemma, på skolan eller på arbetet. Och ännu viktigare: Herren bevarar vår själ. Genom sitt ord håller han vår tro

levande och förhindrar att vi mister tron och det eviga livet. Detta betyder likväl inte att vi går fria från problem och hjärtesorger. Gud ger oss också motgångar här i världen. Likväl, när vi vet att Gud har omsorg för oss, verkar allt till det bästa för oss i evig tid.

Därför kan vi, även i vår mörkaste tid vara säker på att Gud ska rädda oss. Även i dödens stund kan vi vara säkra på att han vill förhindra att vi faller från. Han för oss tryggt hem till himmelen för Jesu skull. Gud är otroligt god mot oss. Därför ska vi tacka honom. Ett sätt att visa att vi älskar honom är att hålla buden som han har gett oss. Då visar vi vår kärlek till honom. Det är vårt sätt att säga: "Tack, Herre, för att du har tagit mig under dina vingar."

"O låt mig se dit kors i dödens stund, driv bort mörkret och var mitt livs ljus! Då skiner morgonrodnaden på min väg. I liv och död, o Herre, bliv hos mig!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar