söndag 7 juni 2015

Gud är vår tillflykt

Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror.  Psalm 46:2-4

När Martin Luther blev ställd inför riksdagen i Worms, bad

han på detta sätt: "O Gud, du som är allsmäktig i all avighet! Denna värld är så hänsynslös. Se hur den öppnar munnen för att sluka mig och se hur svag min tro är! Å, köttets svaghet och satans makt! Om jag nu måste lita på denna världens makt, är allt förlorat. Då är allt hopp ute. O min Gud! Hjälp mig mot denna världens visdom. För Jesu Kristi,din älskade Sons skull, överge mig inte, du som är min försvarare,min sköld och min fästning."

När Luther i tillit stämde upp med dessa strofer från sin egen psalm: "
Den rätte man, som drar sitt svärd För oss, har Gud utkorat", gjorde han det bara för att han var helt klar över hur svag han själv var. Han hade inga problem med att erkänna att han var beroende av Guds styrka, så som det också blev beskrivet i Psalm 125:2: "Jerusalem omges av berg, och HERREN omger sitt folk från nu och till evig tid."

I gamla testamentets historia berättas det om några män som hade fått en syn om att Gud värnar om sitt folk i alla slags faror. Kungen av Syrien, Benhadad och hans här var på väg mot Dotan, byn där profeten Elisa bodde och de kom ständigt närmare. Syriens kung försökte göra slut på profeten som hade vållat honom och
Syriens folk så stora problem. En kväll blev hela byn omringad av en flock hästar med vagnar och nästa morgon, då Elisa tjänare upptäckte detta, blev han helt skräckslagen. Han skyndade sig in till Elisa och frågade vad de skulle göra. Elisa lugnade honom och tröstade honom: "var inte rädd! De som är med oss är flera än de som är med dem." Elisa litade fullt och fast på Gud och eftersom hans tjänare ännu saknade mycket av denna tillit bad Elisa: "Herre, öppna min tjänares ögon så han får se" Så öppnade Herren den unge mannens ögon och han fick se hur bergen runt Elisa var fulla av hästar och stridsvagnar. På samma sätt är Gud en högst närvarande hjälp. Må Gud hjälpa oss att se detta!

"Vår egen kraft är intet värd, Med den är allt förlorat Den rätte man, som drar sitt svärd För oss, har Gud utkorat Du frågar vem han är? Han namnet Jesus bär Och Herren Sebaot Vem kan stå honom mot? Han skall behålla fältet"


Käre Herre, du som ger de svaga nya krafter! Hjälp oss som är dinabarn med tron på din Son. Förvissa oss om att inget ont kan komma över oss och att ingen plåga kommer nära vår bostad. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar