lördag 6 juni 2015

Tillsammans är vi starka

"Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt." Predikaren 4:12

"Tillsammans är vi starka!" Det är en gammal erfarenhet. På motsvarande sätt försöker inte bara intresseorganisationer värva så många medlemmar som möjligt. Vi själva tar oss också an ett arbete med större glädje om många hjälper till. Salomos konstaterande, att två är starkare än en och tre återigen starkare än två, kan vi sannerligen använda i Kristi församling.


Så mycket som varje enskild person räknas hos Gud och är kallad vid sitt namn (Jesaja 43:1), så har Herren samlat sin församling. Eller med andra ord: De är de många levande byggstenarna i Guds tempel(Efesierbrevet 2:19), Kristi kropps

lemmar. Ja, till de förlossade syndarnas församling kommer därtill ett antal Guds änglar, med vilka vi lovprisar Guds makt och härlighet.

Om det vore två eller tvåhundra - styrkan i en kristen församling ligger nämligen inte i antalet medlemmar utan i medlemmarnas tro på sin Frälsare. Han är deras styrka, deras skydd och kraftkälla. Fast just anfäktade kristna vet att uppskatta i andligt sinne vad Salomo skriver: "Där den ensamme blir övervunnen kan två stå emot. Och en tretvinnad tråd brister inte så snart." Ömsesidig styrka i tro, att bistå varandra med helande själavård, enighet i sann tro, förbön för församlingen, det håller satan fjärran, försätter berg och fungerar som en fyr i en dyster värld.

Vi ber: 

Vi har inte valt dig, du har själv räknat oss som dina efter din eviga nåd; vår kraft är svag och omintetgjord, och ingen, som du inte gett styrka, förmår fullfölja sin uppgift. Därför, ber vi, bryt vårt egensinne, ty armod är vinning för himlen; den som i sig är svag följer dig Herre och bär med ära din smälek. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar