fredag 19 juni 2015

Kristus har vunnit seger över satan

"Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret." Joh.12:46

Redan den första människan Adam fick av Gud löftet att kvinnans avkomma d.v.s. Kristus, den jungfrufödde, skall söndertrampa ormens huvud, besegra den onde. Kristi uppdrag på jorden var att rädda oss människor ur syndens, skuldens och domens mörker och rädda oss in den älskade Sonens rike. Det gjorde Han genom att på korset lida straffet
för vår synd och i sin uppståndelse förklara oss skuldfria, oskyldiga, ja, rättfärdiga (Rom. 4:25).

Och när straffet är betalt, då har djävulen ingen makt över oss. Han må fresta oss och anfäkta oss, men tror vi att Jesu seger på korset är vår seger, så är vi inte längre den ondes

barn, utan Guds älskade barn och arvingar till Hans eviga rike. När Kristus bar hela världens synd, så förlorade djävulen anledning att anklaga dem som tror på Kristus. Den onde besegrades och om denna seger läser vi i Uppb.12:10, 11: "Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord."

Bön:
Herre Gud, himmelske Fader. Vi känner oss ofta besegrade i oss själva, av synden och skulden. Vårt samvete försöker lura oss att vi är förlorare. Påminn oss dagligen genom evangelium att Din Son redan vunnit segern över den onde åt oss och att vi genom Honom äger seger över den onde, inte bara över skulden, utan också anfäktelsen och frestelsen. Fyll oss med din helige Ande så att vi förblir i den segern till vår sista levnadsdag. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar