torsdag 4 juni 2015

Sanningens Ande idag

Det är en vanföreställning att lärjungarna hade det så mycket lättare, att de förstod bättre, för att de fick tala med och vandra med honom personligen. I vissa avseenden hade de det faktiskt svårare att förstå än vi har det idag. Trots att de hade honom hos sig kroppsligen. Kristus förklarar: "Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern." Joh. 16:25

Det var väldigt mycket i Kristi undervisning som lärjungarna inte förstod nu, därför att vissa saker som han sade kunde bara förstås i ljuset av hans död och uppståndelse. Han talade i liknelser. Han gav dem bilder som de skulle bevara och upprepa tills de fick ljus över dem. Dessa ord är också ett viktigt vittnesbörd om den gudomliga inspiration.


Det finns villolärare som säger att det inte är orden i Bibeln som är inspirerade, utan bara själva budskapet. Bibeln är, säger dessa vilsna människor, människors upplevelse av Gud som de beskriver med egna ord. Men de ord som apostlarna bevarade var ord som de själva inte förstod till en början. Deras upplevelse var inte det viktiga. Det viktiga var de ord som Jesus förmedlade. Han gav orden till dem och lovade att Anden så småningom kasta ljus över dem. Ja, det vartill och med så med gamla testamentets profeter. Skriften säger att gamla testamentets profeter längtade efter att se vilken tid Kristi Ande i dem visade på, de forskade i sina egna

profetior för att förstå dem. De var alltså ord de fick från Gud, utan att helt och hållet själva ha begripit dem. (1 Petr. 1:10, 11)

Jesus hade traderat liknelser och ord till sina lärjungar som de inte helt begrep. Men han talar om att dagen skulle komma då de skulle förstå och då de skulle kunna förklara. "det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern." Han säger alltså något som vi kanske kan tycka är märkligt. Han säger att jag som undervisat, skall visserligen inte vara kvar. Jag går till Fadern. Men jag skall fortsätta att undervisa er, och då kommer det att bli ännu tydligare och klarare än på det sätt det sker nu.


Hur det sker förklarar han i Joh. 14:6: "Men hjälparen den helige Ande , som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er."


Och i Joh. 16:13-15 "Men när kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv,utan allt det han hör han skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er."


Genom den helige Ande är Kristus apostlarnas lärare efter hans död. Det var därför han bad apostlarna att stanna kvar i Jerusalem tills den heliga Ande kom. Och när Anden kommit så blir apostlarna Kristi röst för Kyrkan. Den som hör er, han hör mig, säger han till dem. Den första kristna Kyrkan samlades inte bara kring den gammaltestamentliga skriftläsningen. Man samlades kring apostlarnas lära (Apg. 2:42), därför att apostlarna genom den helige Ande blev Kristi egna ombud. Han undervisade genom dem. Och när kristendomen började spridas över hela romarriket så nedtecknade man apostlarnas undervisning i det som blev vårt nya testamente. Här talar Kristus inte bara liknelser. Här finns också klartext i Kristi ord genomapostlarnas undervisning. "det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern."


"Jag skulle så gärna vilja fråga Kristus. Jag skulle så gärna vilja höra av honom", kanske någon säger. Kristus förklarar här att det får vi göra. Vi har Kristi undervisning genom den Ande som Gud gav apostlarna i vårt nya testamente.

Helga Bibel, Herrens ord, största skatt på denna jord! Denna bok mig troget lär, vad jag varit, gjort och är.Den bestraffar synd och fel, lär hur Kristus frälst min själ.Den har dömt och friat mig, fört mig på den rätta stig. Bibeln är mitt säkra stöd, den ger tröst i all min nöd. Lovar fröjd och härlighet, evigt liv och salighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar