tisdag 9 juni 2015

Han känner mig

Natanael frågade honom: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippus kallade på dig, såg jag dig där du var under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds Son, du är Israels konung." Joh. 1:48-49

De två hade aldrig mötts innan den dagen. Ändå kände den Ene den andre perfekt. Jesus visste Natanaels namn och karaktär, vad han hade gjort och vad han behövde. Låter det bekant?

Jesus känner mig också. Han känner de hastiga synderna som sveper över mig som en orkan som drabbar ett land. Han känner till ödeläggelsen som dessa lämnar på mitt samvete. Och han känner de dagliga synderna som är lika nära mig som min hud - så nära att jag inte alltid känner igen dem som fel. Precis som Natanael som väntade på att Frälsaren skulle komma, behöver jag Jesus. Och han vet detta. Så han talar till mig genom sitt Ord. Han berättar för mig att han förlåter mig för att han redan har betalat för mina

synder.

Jesus har också större ting som väntar på mig. Han lovade Natanael att han skulle se himlen öppen. Och det gjorde han. Med sitt förlösande verk öppnade Jesus himlen. Kan Frälsaren erbjuda mig någonting större? Vad överträffar vetskapen om att himlen är mitt hem? Vad erbjuder mera frid än att känna till att Jesus, Vägen, är fullständig och ändras aldrig?

Tillsammans med Natanael är det dags för mig att säga glädjefyllt, tacksamt "Jesus, du är Guds Son, min evige Kung, min käre Frälsare."

Tack Jesus, för att du är min Frälsare och för att himlen väntar på mig.Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar