fredag 28 februari 2014

Dopet ger oss delaktighet i Kristi död och uppståndelseAtt inte förstå, är inte detsamma som att tvivla. Vi kommer nog inte helt och hållet här i tiden förstå vidden av Guds nåd och förlåtelse i Kristus Jesus vår Frälsare, lika lite som vi kommer att förstå vidden av vår synd och skuld, och det straff vi förtjänar. Men vi får ändå tro att alla våra synder är förlåtna därför att Kristus Jesus dog för dem på korset.

Men vi får inte bara tro att han dog. Jesus säger:  att ”på tredje dagen skall han uppstå.”

Det är ju ingenting som händer vanligtvis. Men på tredje dagen har han gått genom graven. Döden kunde inte hålla honom fången. Livet besegrade döden. Jesus gick ur graven med den kropp man naglade fast vid korset. Nu är den förhärligad, nu lyser den med gudomlig klarhet. Men att Kristus är uppstånden är ett faktum.

Det är den andra hörnstenen i den kristna tron. Paulus skriver.

Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är såsom ett ofullgånget foster.” (1 Kor. 15:1 - 8)

Att vi har del av hans uppståndelse vet vi eftersom vi har
uppstått med Honom genom dopet.  Skriften säger:

I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.” (Kol. 2:12)

Genom dopet ikläds vi Kristi rättfärdighet, vi står i dopets dräkt hela rena och rättfärdiga inför Gud.

Kristi uppståndelse är också garantin på att vi har evigt liv som Skriften säger:

Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom.” (1 Tess. 4: 14)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar