måndag 31 augusti 2015

Om bibelläsning del I

"Den heliga Skrift är en stor skatt, och ju mer den brukas, desto mer nytta gör den oss. Ty se, här finner du riklig undervisning om den käre Herren Gud, hur han är och lever i all evighet, och om hans käre Son, som han har sänt till människornas frälsning. Och här finner du hans heliga bud, om hur du skall vandra och leva både dag och natt, i ära och smälek, i glädje och sorg, som ung och som gammal, som fader och som barn.

Och om nu nu inte flitigt vill läsa och rannsaka denna bok, så visste du ju inte vad du bör göra eller avhålla dig ifrån. Säg

mig dock, käre vän, om du vandrade i skumhet och mörker och hade förlorat väg och stig ur sikte, så att du inte visste var du skulle sätta din fot, och du varken såg eller hörde någon, som kunde vara din vägvisare och ledare, och du då upptäckte en lykta, som kunde vägleda dig, vore du då inte en dåre, om du inte ville rätta dig efter den och låta den lysa för dig. Jo, det vore visserligen mycket dåraktigt gjort av dig, om du här hellre än låta dig vägledas valde att vandra omkring ensam i den kolsvarta natten, varje ögonblick utsatt för att bryta halsen eller benen av dig. Men inte mindre dåraktigt skulle ju den anses, som inte vill läsa den Heliga Skrift, som är det rätta ljuset, som skall lysa för oss, i allt vi företar oss (Ps 119:105).

Och sedan de dyrbara löftena och det saliga hoppet, som den ger oss, som du i nöd och fara kan trösta och styrka ditt hjärta med, och trons och hoppets förvissning, som du vinner, när du i den Heliga Skrift ser, hur god Gud är, och erfar, vad han säger till dig, hur högt han älskar dig, och vad han har gjort för dig. Och se, allt bekymmer förgår ju, när du läser om Jesus, som har vunnit åt dig Guds nåd och himlens salighet. Liksom när du går till brödskåpet, eller sätter dig till bords när du är hungrig, så bör du också gå till Bibeln, när din själ hungrar, när den är orolig och tvivlande och längtar efter tröst. Om du endast ser efter vad människorna säger, då kan du lätt bedra dig själv, och vet inte alltid om det är sanning som de predikar för dig. Men allt detta kan du bedöma och pröva efter den Heliga Skrift, och när du endast håller dig till den, så löper du aldrig fara att förföras av falska lärare."


(M. Luther. Ur "Kristliga Lefnadsregler").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar