söndag 2 augusti 2015

Ni ska vara heliga

Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig." (1 Petr. 1:15-16.)

Här anför Petrus ett ställe ur Gamla Testamentet, 3 Mos. 19, där Gud säger: "Ni skall vara heliga, ty jag är helig". Det betyder: Eftersom jag är er Herre och Gud och ni är mitt folk, så skall också ni vara blir likt honom, så att det vandrar i lydnad och tar vara på hans vilja.

Såsom således Gud, vår Herre är helig, så är också hans

folk heligt. På samma vis är vi alla heliga, när vi vandrar i tro. Skriften talar inte mycket om de heliga som avlidit, utan om dem, som lever på jorden. Till detta vädjar också profeten David, då han i Ps. 86 säger: "Bevara min själ ty jag är din (helig i Luthers övers.)."

Men detta språk har våra lärda förvrängt och säger att profeten har haft en särskild uppenbarelse, så att han kan kalla sig helig. Därmed bekänner de själva att de saknar tro och inte har Kristi uppenbarelse, annars skulle de nog få erfara den. Ty den som är kristen, han erfar hos sig själv en sådan uppenbarelse, men de som inte erfar den, är inte kristna. Ty den som är kristen, han får med
Kristus delaktighet i alla hans gåvor. Emedan nu Kristus är helig, så måste också den kristne vara helig eller så förneka, att han är helig. Om du är döpt, så är du också iklädd en klädnad, som är Kristus, såsom Paulus säger.

Detta ord "helig" betyder det som är Guds egendom och endast tillhör honom, det som vi på vårt språk brukar kalla att vara "invigd". Petrus säger således: Ni har nu gett er Gud till egendom. Se då till, att ni inte igen låter er förföras av världsliga lustar, utan tvärtom låter Gud allena regera, leva och verka i er, så är ni heliga som han är helig.


Ur: "Resekost", betraktelser för var dag i året, samlade ur Martin Luthers skrifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar