måndag 24 augusti 2015

Var lag och evangelium skall råda

"'Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle' (Gal 5:13).

En kristen är en sådan människa, som gör alldeles samma gärningar som andra, utom det att hans samvete är annorlunda ställt. Därför måste man skilja på två slags predikan, lag och evangelium. För samvetet skall ingen lag predikas och för händerna inget evangelium. För samvetet skall man predika så, att man blir rättfärdig och salig endast genom tron på Kristus och inte genom någon som helst gärning. Men på det yttre levernet, på den gamle Adam, skall man lägga allt, vad lagen fordrar, så att lagen förblir utanför

men evangelium i det inre. Lagen gör ingenting annat än att tvinga, driva och hålla folk i tygeln. Så säger Paulus, att han brukade lagen: 'Jag tuktar min kropp och kuvar den' (1 Kor 9:27), så att man håller hela lagen, och likväl säger: Sådant hjälper dock inte hjärtat och samvetet.

Vänder man nu om saken så, att man släpper lagen över samvetet och lämnar köttet frihet, då har man förvänt saken, så som somliga gör, när de säger: 'Hjälper goda gärningar inte till salighet, då vill jag leva fri'. Lär därför att göra en rätt åtskillnad, så att du håller samvetet fritt och lägger lagen på kroppen, och inte tvärtom binder båda eller lämnar båda fria."


(M. Luther. Ur "Manna för Guds barn").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar