måndag 24 augusti 2015

Se Guds Lamm!

"'Se, Guds Lamm!' (Joh 1:36).
Profeterna förkunnade att Kristus skulle komma och befria världen från synden. Men ingen av dem, inte ens Jesaja eller

Jeremia, kunde säga: 'Här är han'. Ingen annan av profeterna än Johannes har med sitt finger pekat på honom som kan förlåta våra synder. Han har visat oss Guds Lamm. Det hade ingen före honom gjort.
Om någon nu är böjd under synden, om någon lider under djävulen och döden, så skall han se vem Johannes pekar på. Av honom får han veta hur han skall kunna få förlåtelse för sina synder och vinna frid med Gud. Här är en glädje som alla människor kan få, inte bara Sakarias och Elisabet."

(M. Luther. Ur "Andlig skattkammare").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar