söndag 30 augusti 2015

Att leva efter köttet

"'Om ni lever efter köttet kommer ni att dö.' (Rom 8:13).

Här uttalar aposteln en kort men avgörande dom mot dem som berömmer sig av nåden men lämnar köttet [syndanaturen] frihet, såsom vill han säga: 'Det skall inte hjälpa er att ni hört evangelium, berömmer er av Kristus, tagit emot sakramentet, om ni inte genom den nåd och Ande, som blivit er givna, dämpar era syndiga lustar, förakt för Gud, girighet, ondska, högfärd, avund, hat och annat sådant'.


Ty med köttet menas inte blott det grova utbrottet av otukt, utan allt vad människan har med sig av fader och moder, inte blott kroppen utan även själens och alla naturens krafter, yttre och inre, i förnuft, vilja och alla sinnen, och särskilt det, som förnuftet inte håller för synd, såsom att leva i otro, avguderi, förakt för Guds ord, förmätenhet och hävdelsen av egen vishet, makt och ära. Allt sådant måste de kristna (som har den helige Ande och kan bedöma vad som hör till köttet) undvika och fly såsom ett skadligt gift som för med sig död och fördömelse, såsom aposteln här säger, att om vi lever efter köttet kommer vi att dö."

(M. Luther. Ur "Manna för Guds barn").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar