tisdag 18 augusti 2015

Människans "varför"

"Gud vill ge oss allting i och med Kristus, så att Han skall vara vår egen, om vi i sann tro ödmjukar oss inför Honom. Men det vill vi inte,och utan Kristus är vi därför dårar, och går överallt omkring med vårt 'varför'? 'Varför gör Gud så? Varför tillåter Han detta? Varför låter Han sådant ske?' Vi vill nämligen också gärna ha del i styrelsen."

Då någon

frågade, varför Gud gjorde så mycket, som man varken kunde finna, ange eller förstå orsaken till, sa Luther: "Kraften ligger inte i att vi skulle veta och förstå allt, som Gud gör, ja, Han vill inte ens, att vi skall veta, vad Han företar sig, såsom Han sa till Petrus: 'Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram skall du förstå det' (Joh 13:7), nämligen på den fröjdefulla dagen.

Då först skall vi riktigt förstå, hur troget och kärleksfullt den gode Gud har menat det med oss, även när Han sände olycka, ångest och nöd. Under tiden skall vi förtröstansfullt lita på Honom, att Han inte skall låta oss fördärvas varken till kropp eller själ utan handla med oss så, att allt, vare sig gott eller ont, måste tjäna oss till godo.'"

(M. Luther. Ur "Trösteord i livets strid").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar