fredag 20 november 2015

Tron är en gåva från Gud

"Och Abram trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet." (1 Mos 15:6)

Frågan "Om Kristus dog för alla folks synder, och om Gud har förklarat hela världen perfekt och helig på grund av vad han gjorde, blir då inte till slut alla frälsta?" ställs ofta. Ett jakande svar på den frågan vore väldigt logiskt. Hur som helst, är det sanna svaret nej! Anledningen till detta är att alla inte tror evangeliet. Du förstår, förlåtelse och frälsning är som det stora tallriken med mat en

högtidsmåltid. Mamma har lastat din tallrik full och satt den under din näsa. Maten är din att äta. Men om du puttar iväg det gör den dig inget gott. Frälsning är ungefär likadan, och det är här tron kommer in. Kristus har verkligen vunnit frälsning åt alla genom sitt perfekta liv och sin död. Förlåtelsen för synder, liv och frälsning erbjuds oss, eller är satt under vår näsa, genom predikandet av evangelium. Tyvärr väljer många att avvisa evangeliet så det för dem ingen nytta. Guds gåvor måste tas emot i tro. Detta betyder naturligtvis inte att tron är en god gärning som vi ger Gud i utbyte mot nåd. Ungefär motsatsen. Tron är en gåva från Gud, skapat i det heliga dopet och bibehållet genom predikan och sakramentet. Genom tron får vi Kristi rättfärdighet i syndernas förlåtelse. Det Kristus har åstadkommit blir vårt i tron så att Gud ser oss som fullkomliga och heliga enbart för hans skull. Amen.

 Bön: Käre himmelske Fader, vi tackar dig att du skapat tro i våra hjärtan, genom den Helige Andes kraft. Vi ber att du fortsätter att bevara den tron så att vi fortsätter att få din nåd och välsignelse.
Amen.

2 kommentarer:

  1. Att tro på Gud räcker inte. Satan inte bara tro, han vet att Gud finns och han vet att Jesus Kristus är vart frälsare. Att bli döpt, räcker inte. Man ska delta i Kristus liv genom att ta alla sakramentala liv. För att den sakramentala livet kunna få och att den ska växa i oss man måste leva som Jesus lärt oss. Bara i den Katolska Kyrkan och Ortodoxa finns de sakramentala liv. Apostolisk efterträdare är villkor för att vigda präster och biskopar kunna omvandla den Heliga Sakrament till Kropp och Blod av Jesus Kristus och ge dem giltiga sakramentalla liv. Från Luthers tiden folk är vilseledande med sin tro. Jesus dog för alla, men inte alla vill acceptera Hans villkor på grund antingen själva är blinda och leder andra till helvetet eller dem medvetet vill inte acceptera Guds lära eftersom själv saknar tro och har svårt att anförtro sin liv och andras liv till Gud fullt.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ef 2: 8,9 frälsningen är av nåd allena genom tron. Så lär Bibeln. Så tror de kristna. Tyvärr förlorar Rom och östkyrkan nåden allena någonstans i kyrkohistorien. Detta finns dock hos de gamla fäderna. De förstod också att successionen inte var mekanisk utan handlade om att tradera den apostoliska Läran. Tyvärr har Rom och östkyrkan till stor del tappat hjärtat i kristendomen och blivit gärningsinrättningar.

      Radera