lördag 14 november 2015

Guds godhet och kärlek

'Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss' (Tit 3:4-5).

I hela Skriften har jag inte upptäckt något vackrare uttryck för Guds nåd än dessa: 'godhet och kärlek till människorna'. Se till att du tar

vara på de orden rätt, bygger din tro på dem, i daglig övning blir allt fastare i den tron och helt litar på att Gud vill vara god och kärleksfull mot dig. Det vill han nämligen vara. Och därför kan du med fast förtröstan be honom om vad du vill, vad du önskar, vad du och dina medmänniskor behöver. Om du inte tror dessa ord så skulle det vara mycket bättre att du aldrig hade hört dem. För då menar du ju att dessa dyra ord är lögn. Det är synd att visa sådan vanvördighet mot Gud. Men om du tror orden, så är det enda möjliga att ditt hjärta skall glädjas i Gud. I honom har det sin visshet, trygghet och frimodighet."

(M. Luther. Ur "Andlig skattkammare").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar