onsdag 18 november 2015

Ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus

"'Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.' (Rom 8:1).

Också de som tror på Gud måste kämpa mot djävulen och döden. Men i den kampen segrar man bäst om man sjunger med i sången: `Förneka dig själv och håll fast vid Guds högra hand!'. Djävulen

räknar grundlig fel i sitt skördearbete och han får bara halm att tröska om jag lärt mig bekänna: `Jag vill ingenting vara, Herren skall vara mitt allt'. Då är jag helt och hållet utblottad på mig själv och allt mitt. Då kan jag säga: Vad vill du nu, Satan? Söker du goda gärningar? Vill du anklaga mig inför Gud för att jag inte är helig? Jag har inga goda gärningar och ingen helgelse. Men Herren är min kraft. Söker du synder att anklaga mig för så har jag inte sådana heller. Här får du vända dig till Herren. Honom skall du anklaga tills du får nog. Hos mig själv vet jag inte om något, varken synd eller helgelse, utan Guds kraft allena.

Vad kan nu djävulen göra när han finner en sådan tom själ som varken har synd eller förtjänst att komma till doms med? Men om du låter djävulen börja predika för dig om dina synder eller om dina goda gärningar och om du lyssnar till honom så skall han snart göra dig sådan han helst vill ha dig så att du överger Gud och mister allt med honom."


(M. Luther. Ur "Andlig skattkammare").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar