lördag 21 november 2015

Gud bevare oss från avguderi

"En man i hög ställning frågade Jesus: `Gode Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?´ Jesus sade till honom: `Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud.´ " (Luk. 18:18-19)

Vid första anblicken verkar det som att Jesus förnekar det faktum att han är Gud. Trots allt ifrågasätter han mannen som kallar honom "god". Men först och främst visar Jesus mannen att det finns inget han kan göra för att någonsin vara tillräckligt god för den som är god. Mannen trodde verkligen (om du läser vidare) att han hållit budorden. Men Jesus visar honom att han håller rikedom högre än

Gud, och därigenom bryter han första budet.
Istället för att försöka hitta rättfärdighet inom sig själv, uppmuntrar Jesus mannen att följa honom. Han säger till mannen att överge de saker som är en snara för honom, och sätta sin tro till Jesus, som mannen kallat god utan att inte vikten i sitt uttalande. Jesus fråga pekar egentligen på det faktum att han är Gud. Och svaret på mannens fråga i enkel form är: "Ingenting, du kan inte göra någonting för att ärva evigt liv, men jag get det till dig". Tragiskt nog, var mannen för upptagen i sitt avguderi för att tron skulle leva i honom. Gud bevare oss från sådant trosförstörande avguderi. Amen.

 
Bön: Herre Jesus, du är god. Du är den som vunnit frälsning åt oss. Förstör avgudarna vi har, så att vi verkligen följer dig i tro. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar