tisdag 17 november 2015

Om syndiga begär

"'Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girighet' (Kol 3:5).

Detta är nu, vad aposteln ofta visar, att i de heliga finns det fortfarande alla slags syndiga lustar, vilka ständigt rör sig och vill bryta fram även i sådana grova yttre laster, om vi inte motstår dem. Ja, de är så starka, att de också vill ta hela människan till fånga och

kasta henne under sig, och gör det också, om hon inte genom tron och den helige Andes hjälp värjer sig mot det och behåller segern. Härtill hör dock en ständig strid, och de heliga måste kämpa emot, om de inte åter skall förlora Guds nåd, tron och det påbörjade nya, gudomliga livet. Och här räcker inga tiggaregärningar att värja sig emot synden. Ty denna orenlighet sitter inte i kläderna eller utvärtes på huden, så att man kan avtvå den med fasta och späkande, utan den är invärtes i kött och blod, rör sig i hela människan och måste helt enkelt dödas, om den inte skall döda dig. Men den dödas, om du bekänner den, har misshag till den, söker och tar emot förlåtelse genom tron på Kristus och på detta sätt står emot sådana syndiga begärelser, för att de inte skall fullbordas och härska över dig."

(M. Luther. Ur "Manna för Guds barn; Betraktelser för var dag i året").

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar