onsdag 11 november 2015

Tio Guds bud

"Dekalogen eller tio Guds bud är en spegel och en kort sammanfattning av alla dygder och lär oss, hur vi skall förhålla oss emot både Gud och vår nästa. Och aldrig någonsin har en skönare, bättre, fullkomligare eller kortare bok om dygden blivit skriven. 
 • Första budets dygd är gudsfruktan, d.v.s. att frukta och älska Gud samt förtrösta på Honom.
 • Andra budets dygd är att bekänna och predika Guds ords lära.
 • Tredje budet handlar om den yttre gudstjänsten och läroämbetet, om att predika, höra, läsa och betänka Guds ord
  o.s.v., varigenom vi bevisar vår tro.
 • Fjärde budet befaller oss lydnad emot föräldrar, lärare och överhet i allt, som inte strider emot Gud.
 • Femte budet ålägger oss fridsamhet och mildhet, att inte vara hämndgiriga och att inte behålla vreden i vårt sinne. 
 • Sjätte budet befaller kyskhet och ärbarhet.
 • Sjunde budet kräver, att vi gör väl, gärna ger och lånar åt andra.
 • Åttonde budet inskärper sanning, att vi inte skadar någon i fråga om hans goda rykte utan talar väl om var man.
 • Nionde budet handlar om rättrådighet, att vi skall låta var och en behålla sitt.
 • Tionde budet befaller, att var och en skall låta nöja sig med det han har utan alla onda begärelser i sitt hjärta.

De tio buden skall utläggas och förstås så, att de inte endast förbjuder utan även befaller, vad vi skall göra eller inte göra, såsom aposteln Paulus säger: 'Huvudsumman av budet är kärleken av ett rent hjärta, och av ett gott samvetet, och av en uppriktig tro.' (1 Tim 1:5)."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar