måndag 5 oktober 2015

Predika Kristus

"'Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.' (1 Kor 2:2).

Det finns predikanter som menar att de måste predika något

annat än Kristus, något som är förmer än det vi predikar. Men det är bara ärelystnad som driver dem då de överger vår enkla tro och ger sig ut att söka mänsklig visdom. De vill att människorna skall lägga märke till dem och säga: se, detta är en verklig predikant!

Sådana borde sändas till Aten där man varje dag vill höra något nytt. De söker sin egen ära, inte Kristi ära. Därför skall deras väg sluta i förnedring. Akta er för sådana predikanter. Följ i stället Paulus, honom som inte ville veta om något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäst."


(M. Luther. Ur "Andlig skattkammare").

2 kommentarer:

  1. Amen till d.

    Endast Kristus och Kristus så som Frälsare och Herre.

    Den som lär annat än att endast Jesus Kristus är och förblir vägen sanning och livet förleder människor och predikar sej till det samma som väntar djävulen själv.

    SvaraRadera